Visita ao cemitério

E no dia de Finados, O Tabosa vai visitar o cemitério onde os avós foram enterrados.